Lepící tmely

Lepící a stěrkové hmoty Weber

Lepící a stěrkové hmoty Caparol

Lepící tmely na obklady a dlažby Weber

Lepící tmely na obklady a dlažby Cemix

Přehled tříd lepicích hmot

typ

třída popis
C 1 normální cementová malta
C 1F rychle tvrdnoucí cementová malta
C 1T normální cementová malta se sníženým skluzem
C 1FT rychle tvrdnoucí cementová se sníženým skluzem
C 2 zlepšená cementová malta
C 2E zlepšená cementová malta s prodlouženou dobou zavadnutí
C 2F zlepšená rychle tvrdnoucí cementová malta
C 2T zlepšená cementová malta se sníženým skluzem
C 2TE zlepšená cementová malta se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
C 2FT zlepšená rychle tvrdnoucí cementová malta se sníženým skluzem
D 1T normální disperzní lepidlo se sníženým skluzem
D 2TE zlepšené disperzní lepidlo, snížený skluz a prodloužená doba zavadnutí
R 1T normální lepidlo z tvrditelné pryskiřice se sníženým skluzem
R 2 zlepšené lepidlo z tvrditelné pryskyřice