Zateplovací systémy Weber ETICS

Dodáváme kvalitní systém ETICS = vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems).

Tento systém je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

Základem každého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky (EPS nebo MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin.

Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

Zateplovací systémy ETICS Weber se dělí do několika druhů:
standardní, univerzální, s minerálním vláknem, pružný - vhodný i pro dřevostavby, pro povrchovou úpravu s cihelným obkladovým páskem, systém kde izolant je deska s minerálním vláknem, s aplikací i v chladném podzimním období, s dlouhou životností a samozřejmě kombinace uvedených.

Konstrukční detaily vybraných konstrukčních rešení:

Detail ETICS ostění u rámu okna

 1. zdivo
 2. lepicí hmota na polystyren
 3. tepelná ozolace - desky EPS-70F
 4. základní vrstva
 5. vnitřní jádrová omítka
 6. tenkovrstvá fasádní omítka
 7. okenní ukončovací PVC profil pro omítly
 8. rám dřevěného okna
 9. PVC ochranná fólie
 10. PVC ukončovací okenní profil pro ETICS

Detail ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu okna

 1. zdivo
 2. tepelně izolační omítka
 3. tenkovrstvá fasádní omítka
 4. PVC ochranná fólie
 5. okenní ukončovací PVC profil omítky
 6. vniřní jádrová omítka
 7. rám dřevěného okna

doporučené tloušťky izolačních desek
Jednou ze součástí zateplovacího systému je izolační deska. Názorná tabulka vám vysvětlí, co je rozhodující pro výběr tloušťky izolační desky.

Zateplovací systémy
weber-etics weber-etics-k1 weber-etics-k2
minimalni-tloustka